Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

09/03/2021 :: ( 101 ผู้เข้าชม )

ประกวดราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ สายทาง ชม.4045 (ถนน อบจ.เชียงใหม่) บ้านแม่ใจเหนือฯ

ประกวดราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ สายทาง ชม.4045 (ถนน อบจ.เชียงใหม่) บ้านแม่ใจเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลเวียง เชื่อม บ้านเปียงกอก (บ้านน้ำพุร้อน) หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

: ประกวดราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ สายทาง ชม.4045 (ถนน อบจ.เชียงใหม่) บ้านแม่ใจเหนือฯ ( 44 ดาวน์โหลด )

Tags: