องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
หน่วยงานภายใน

29/05/2020 :: ( 15 ผู้เข้าชม )

ประกาศ ก.จ.จ.ชม. เรื่อง วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ อบจ. (ฉ.2) พ.ศ.2563 ลว. 29 พฤษภาคม 2563

: ประกาศ ก.จ.จ.ชม. เรื่อง วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ อบจ. (ฉ.2) พ.ศ.2563 ลว. 29 พฤษภาคม 2563 ( 5 ดาวน์โหลด )

Tags: