องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
หน่วยงานภายใน

30/09/2015 :: ( 16 ผู้เข้าชม )

ประกาศ ก.จ.จ.ชม. เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ อบจ. พ.ศ.2558 ลว 30 กันยายน 2558

: ประกาศ ก.จ.จ.ชม. เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ อบจ. พ.ศ.2558 ลว 30 กันยายน 2558 ( 6 ดาวน์โหลด )

Tags: