Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

07/09/2015 :: ( 25 ผู้เข้าชม )

แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลาง โครงการก่อสร้างถนน บ้านท่ากอม่วงเชื่อมบ้านห้วยพัฒนา

: ( 4 ดาวน์โหลด )

Tags: