องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
บริการ

07/11/2012 :: ( 31 ผู้เข้าชม )

คู่มือการชำระค่าธรรมเนียมองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทก๊าซ/น้ำมันปิโตรเลียมสำหรับรถยนต์ และยาสูบ

: ( 5 ดาวน์โหลด )

Tags: