Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

08/09/2016 :: ( 22 ผู้เข้าชม )

เปิดเผยราคากลางจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโครงการปรับเกรดถนนลูกรังเข้าแหล่งท่องเที่ยว

: ( 9 ดาวน์โหลด )

Tags: