Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
หน่วยงานภายใน

26/01/2022 :: ( 257 ผู้เข้าชม )

ประกาศข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ประมวลจริยธรรมข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และประกาศเจตจำนงนโยบายการบริหารงาน

: ( 6 ดาวน์โหลด )

Tags: