Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
หน่วยงานภายใน

15/12/2021 :: ( 103 ผู้เข้าชม )

ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ฯ

: ( 23 ดาวน์โหลด )

Tags: