Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

01/04/2022 :: ( 100 ผู้เข้าชม )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดงขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลแช่ช้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดงขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อม บ้านป่าตึง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

: ( 13 ดาวน์โหลด )

Tags: