Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

05/04/2022 :: ( 156 ผู้เข้าชม )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่นาจรเหนือ, บ้านแม่สะงะ, บ้านแม่แฮเหนือ อำเภอแม่แจ่ม เชื่อม บ้านบ่อแก้ว

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่นาจรเหนือ หมู่ที่ 16, บ้านแม่สะงะ หมู่ที่ 15, บ้านแม่แฮเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่นาจร (เขต อบต.แม่นาจร) อำเภอแม่แจ่ม เชื่อม บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อแก้ว (เขต อบต.บ่อแก้ว) อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

: ( 42 ดาวน์โหลด )

Tags: