Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
บริการ

08/04/2022 :: ( 139 ผู้เข้าชม )

สถิติคู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565

: ( 40 ดาวน์โหลด )

Tags: