Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
บริการ

20/04/2022 :: ( 144 ผู้เข้าชม )

สถิติการให้บริการของประชาชน ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ส่วนแยก (เขตเหนือ,เขตใต้) ประจำปี 2565

: ( 119 ดาวน์โหลด )

Tags: