Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

24/05/2022 :: ( 90 ผู้เข้าชม )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำน้ำกวง บ้านปางแฟนฯ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำน้ำกวง บ้านปางแฟน หมู่ที่ 5 ตำบลป่าเมี่ยง (เขต ทต.ป่าเมี่ยง) เชื่อม บ้านปางปง หมู่ที่ 1 ตำบลเทพเสด็จ (เขต อบต.เทพเสร็จ) อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

: ( 9 ดาวน์โหลด )

Tags: