Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

05/07/2022 :: ( 70 ผู้เข้าชม )

ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบำรุงทาง โรงผสมแอลฟัลต์คอนกรีต

ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบำรุงทาง โรงผสมแอลฟัลต์คอนกรีต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส่วนแยกเขตใต้) บ้านตาล ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

: ( 10 ดาวน์โหลด )

Tags: