Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

25/07/2022 :: ( 102 ผู้เข้าชม )

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงคลองแม่ข่า บ้านแม่สาหลวงฯ

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงคลองแม่ข่า บ้านแม่สาหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สา (เขต อบต.แม่สา) เชื่อม บ้านพระนอน หมู่ที่ 5 ตำบลดอนแก้ว (เขต อบต.ดอนแก้ว) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

: ( 33 ดาวน์โหลด )

Tags: