Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

25/08/2022 :: ( 95 ผู้เข้าชม )

ยกเลิกประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การประมูลให้เช่าพื้นที่อาคารโรงอาหารฯ

ยกเลิกประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การประมูลให้เช่าพื้นที่อาคารโรงอาหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 และประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลให้เช่าพื้นที่อาคารโรงอาหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

: ( 28 ดาวน์โหลด )

Tags: