Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

26/08/2022 :: ( 102 ผู้เข้าชม )

ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารจัดเก็บเอกสารและพัสดุ (อาคาร 3 ชั้น) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ครั้งที่ 2)

ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารจัดเก็บเอกสารและพัสดุ (อาคาร 3 ชั้น) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

: ( 20 ดาวน์โหลด )

Tags: