Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

05/09/2022 :: ( 142 ผู้เข้าชม )

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one พร้อมอุปกรณ์ฯ

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

: ( 52 ดาวน์โหลด )

Tags: