Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ยุทธศาสตร์/แผนงาน

25/01/2023 :: ( 124 ผู้เข้าชม )

แผนปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริม ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

: ( 14 ดาวน์โหลด ) : ประกาศ ( 18 ดาวน์โหลด )

Tags: