Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

16/02/2023 :: ( 98 ผู้เข้าชม )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยสาขาลำน้ำแม่คาว ชุมชนแม่โจ้ฯ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยสาขาลำน้ำแม่คาว ชุมชนแม่โจ้ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหาร (เขต ทม.แม่โจ้) อำเภอสันทราย เชื่อมบ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลเหมืองแก้ว (เขต ทต.เหมืองแก้ว) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

: ( 197 ดาวน์โหลด )

Tags: