Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

23/02/2023 :: ( 77 ผู้เข้าชม )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ฯ เลียบลำน้ำแม่ขาน บ้านทุ่งหลุก

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ป้องกันการกัดเซาะคอสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำน้ำแม่ขาน บ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ 4 ตำบลท่าวังพร้าว (เขต อบต.ท่าวังพร้าว) อำเภอสันป่าตอง เชื่อมบ้านแม่ขาน หมู่ที่ 1 ตำบลสองแคว (เขต ทต.สองแคว) อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

: ( 109 ดาวน์โหลด )

Tags: