Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

03/03/2023 :: ( 74 ผู้เข้าชม )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ป้องกันตลิ่งพัง บ้านขัวโกฯ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ป้องกันตลิ่งพัง บ้านขัวโก หมู่ที่ 4 ตำบลสันป่าเปา (เขต.ทต.สันป่าเปา) เชื่อมบ้านเมืองวะ หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเล็น (เขต ทต.เมืองเล็น) อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

: ( 15 ดาวน์โหลด )

Tags: