Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

03/03/2023 :: ( 82 ผู้เข้าชม )

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในสนามกีฬาประจำ อำเภอดอยสะเก็ด

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในสนามกีฬาประจำ อำเภอดอยสะเก็ด หมู่ที่3 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

: ( 179 ดาวน์โหลด )

Tags: