Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
หน่วยงานภายใน

08/03/2023 :: ( 120 ผู้เข้าชม )

รายงานการจัดโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รายไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565)

: ( 95 ดาวน์โหลด )

Tags: