Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

10/03/2023 :: ( 79 ผู้เข้าชม )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักนักเรียน 4 ห้อง (แบบกรมอาชีวศึกษา) โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักนักเรียน 4 ห้อง (แบบกรมอาชีวศึกษา) โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

: ( 190 ดาวน์โหลด )

Tags: