Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
หน่วยงานภายใน

11/03/2023 :: ( 485 ผู้เข้าชม )

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเชียงดาว เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง อำเภอเชียงดาว เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง 

: ( 149 ดาวน์โหลด )

Tags: