Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

16/03/2023 :: ( 10 ผู้เข้าชม )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่ฮ่างฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่ฮ่าง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สาว (เขต อบต.แม่สาว) อำเภอแม่อาย เชื่อม บ้านห้วยบอน หมู่ที่ 13 ตำบลเวียง (เขต อบต.เวียง) อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

: ( 4 ดาวน์โหลด )

Tags: