Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

16/03/2023 :: ( 41 ผู้เข้าชม )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชียงหมั้นฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชียงหมั้น หมู่ที่ 15 ตำบลศรีดงเย็น (เขต อบต.ศรีดงเย็น) เชื่อม บ้านแม่ทะลบ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ทะลบ (เขต อบต.แม่ทะลบ) อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

: ( 145 ดาวน์โหลด )

Tags: