Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

23/03/2023 :: ( 13 ผู้เข้าชม )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งข้าวพวงฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งข้าวพวง (เขต ทต.ทุ่งข้าวพวง) เชื่อม บ้านห้วยไส้ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองนะ (เขต ทต.เมืองนะ) อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

: ( 1 ดาวน์โหลด )

Tags: