Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

24/03/2023 :: ( 61 ผู้เข้าชม )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงมิตรภาพฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงมิตรภาพ หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ข่า (เขต ทต.แม่ข่า) อำเภอฝาง เชื่อม บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 8 ตำบลปงตำ (เขต ทต.ไชยปราการ) อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

: ( 33 ดาวน์โหลด )

Tags: