Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
หน่วยงานภายใน

14/07/2023 :: ( 84 ผู้เข้าชม )

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 303/2566 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2566 โครงการวางท่อประปา บ้านดงสามหมื่นฯ

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 303/2566 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2566 โครงการวางท่อประปา บ้านดงสามหมื่น หมู่ที่ 6 ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

: ( 26 ดาวน์โหลด )

Tags: