Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
หน่วยงานภายใน

14/07/2023 :: ( 41 ผู้เข้าชม )

สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ เลขที่ 1/2566 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2566 โครงการจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์

สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ เลขที่ 1/2566 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2566 โครงการจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดความคมชัดสูง CCTV FULL HD องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 1 จำนวน 11 อำเภอ

: ( 220 ดาวน์โหลด )

Tags: