Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
หน่วยงานภายใน

19/07/2023 :: ( 36 ผู้เข้าชม )

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 307/2566 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2566 โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บ้านแจ่มหลวงฯ

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 307/2566 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2566 โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บ้านแจ่มหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก

: ( 18 ดาวน์โหลด )

Tags: