Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
หน่วยงานภายใน

20/07/2023 :: ( 29 ผู้เข้าชม )

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 325/2566 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองแสะฯ

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 325/2566 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองแสะ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง เชื่อม บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 641.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

: ( 78 ดาวน์โหลด )

Tags: