Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
หน่วยงานภายใน

20/07/2023 :: ( 62 ผู้เข้าชม )

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 324/2566 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านห้วยบ่อทองฯ

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 324/2566 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านห้วยบ่อทอง หมู่ที่ 10 ตำบลแม่โป่ง เชื่อม บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

: ( 25 ดาวน์โหลด )

Tags: