Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
หน่วยงานภายใน

24/08/2023 :: ( 35 ผู้เข้าชม )

สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลฯ โครงการจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบงานออกแบบรายละเอียดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงขยะ (RDF)

สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล หรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา เลขที่ 7/2566 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2566 โครงการจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบงานออกแบบรายละเอียดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงขยะ (RDF) และผลิตกระแสไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

: ( 20 ดาวน์โหลด )

Tags: