Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

01/09/2023 :: ( 24 ผู้เข้าชม )

ประกวดราคาจ้างโครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2)

ประกวดราคาจ้างโครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

: ( 25 ดาวน์โหลด )

Tags: