Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
หน่วยงานภายใน

07/09/2023 :: ( 58 ผู้เข้าชม )

สัญญาซื้อขาย เลขที่ 72/2566 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566 โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สัญญาซื้อขาย เลขที่ 72/2566 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566 โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 (หนึ่ง) คัน เป็นราคาทั้งสิ้น 4,468,000.00 บาท (สี่ล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้ซื้อ) กับ บริษัท ตงชนะกิจ จำกัด (ผู้ขาย)

: ( 113 ดาวน์โหลด )

Tags: