Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
หน่วยงานภายใน

12/09/2023 :: ( 57 ผู้เข้าชม )

สัญญาซื้อขาย เลขที่ 73/2566 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2566 โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ แบบแขนยาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ

สัญญาซื้อขาย เลขที่ 73/2566 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2566 โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ แบบแขนยาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 (สอง) คัน เป็นราคาทั้งสิ้น 13,890,000.00 บาท

: ( 249 ดาวน์โหลด )

Tags: