Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
หน่วยงานภายใน

20/09/2023 :: ( 69 ผู้เข้าชม )

สัญญาซื้อขาย เลขที่ 75/2566 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ มีกำลังไม่น้อยกว่า 170 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ตีเส้นฯ

สัญญาซื้อขาย เลขที่ 75/2566 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ มีกำลังไม่น้อยกว่า 170 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ตีเส้นจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 (หนึ่ง) คัน เป็นราคาทั้งสิ้น 2,988,000.00 บาท

: ( 233 ดาวน์โหลด )

Tags: