Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
หน่วยงานภายใน

10/10/2023 :: ( 39 ผู้เข้าชม )

สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล หรือจ้างบริษัทที่ปรึกษาฯ โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลและระบบเฝ้าระวังและพยากรณ์ทรัพยากรน้ำจังหวัดเชียงใหม่

สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล หรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา เลขที่ 8/2566 ลงวันที่ 13 กันยายน 2566 จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลและระบบเฝ้าระวังและพยากรณ์ทรัพยากรน้ำจังหวัดเชียงใหม่

: ( 193 ดาวน์โหลด )

Tags: