Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
หน่วยงานภายใน

10/10/2023 :: ( 46 ผู้เข้าชม )

สัญญาจ้างทำของ เลขที่ 2/2566 ลงวันที่ 21 กันยายน 2566 โครงการจ้างย้ายจุดติดตั้งเซิร์ฟเวอร์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดฯ

สัญญาจ้างทำของ เลขที่ 2/2566 ลงวันที่ 21 กันยายน 2566 โครงการจ้างย้ายจุดติดตั้งเซิร์ฟเวอร์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และปรับปรุงแนวการวางสายไฟเบอร์ออฟติกแบบชั่วคราว ประจำอำเภอเวียงแหง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

: ( 180 ดาวน์โหลด )

Tags: