Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
หน่วยงานภายใน

12/10/2023 :: ( 63 ผู้เข้าชม )

สัญญาจ้างทำ โครงการจ้างย้ายแนวสายไฟเบอร์ออฟติกและจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำอำเภอพร้าวฯ

สัญญาจ้างทำของ เลขที่ 1/2566 ลงวันที่ 21 กันยายน 2566 โครงการจ้างย้ายแนวสายไฟเบอร์ออฟติกและจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำอำเภอพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

: ( 23 ดาวน์โหลด )

Tags: