Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

16/10/2023 :: ( 48 ผู้เข้าชม )

ยกเลิกโครงการและยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะฯ สายเลียบทางรถไฟเชียงใหม่

ยกเลิกโครงการและยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ สายทาง สายเลียบทางรถไฟเชียงใหม่ ลำพูน ระยะที่ 1 ตอนที่ 5 สายตะวันตก กม.ที่ 17+120 ถึง กม.ที่ 19+025 และ กม.19+025 ถึง กม.ที่ 25+160 ชุมชนรถไฟ ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชื่อมบ้านปากกอง หมู่ที่ 5 ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

: ( 23 ดาวน์โหลด )

Tags: