Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
หน่วยงานภายใน

27/10/2023 :: ( 46 ผู้เข้าชม )

สัญญาซื้อขาย เลขที่ 94/2566 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด 4 ล้อ พร้อมโครงหลังคาและที่นั่ง จำนวน 3 (สาม) คันฯ

สัญญาซื้อขาย เลขที่ 94/2566 ลงวันที่ 27 กันยายน 2566 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด 4 ล้อ พร้อมโครงหลังคาและที่นั่ง จำนวน 3 (สาม) คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นราคาทั้งสิ้น 3,084,000.00 บาท (สามล้านแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

: ( 216 ดาวน์โหลด )

Tags: