Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
หน่วยงานภายใน

03/11/2023 :: ( 27 ผู้เข้าชม )

สัญญาจ้างทำของ เลขที่ 63/2566 โครงการการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2)

สัญญาจ้างทำของ เลขที่ 63/2566 ลงวันที่ 29 กันยายน 2566 โครงการการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

: ( 153 ดาวน์โหลด )

Tags: