Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
หน่วยงานภายใน

13/11/2023 :: ( 22 ผู้เข้าชม )

สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยผักกูด หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ศึก เชื่อม บ้านแม่ซาฯ

สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยผักกูด หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ศึก เชื่อม บ้านแม่ซา หมู่ที่ 2 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก

: ( 66 ดาวน์โหลด )

Tags: