Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

14/11/2023 :: ( 38 ผู้เข้าชม )

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้บริการงานจราจร, การจัดการขยะ, บริการห้องสุขาฯ ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้บริการงานจราจร, การจัดการขยะ, บริการห้องสุขาเคลื่อนที่ ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา และลานกิจกรรมตรงข้ามสวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2566 - 1 มกราคม 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

: ( 187 ดาวน์โหลด )

Tags: