Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
หน่วยงานภายใน

14/11/2023 :: ( 20 ผู้เข้าชม )

สัญญาซื้อขาย เลขที่ 6/2567 โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนแอลอีดี (LED Street light) ECO - TWO 160W โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 100 (หนึ่งร้อย) โคม

สัญญาซื้อขาย เลขที่ 6/2567 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2566 โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนแอลอีดี (LED Street light) ECO - TWO 160W โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 100 (หนึ่งร้อย) โคม เป็นราคาทั้งสิ้น 2,495,000.00 บาท

: ( 137 ดาวน์โหลด )

Tags: