Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

17/11/2023 :: ( 30 ผู้เข้าชม )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยผักกูด หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ศึกฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยผักกูด หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อม บ้านคำสุข หมู่ที่ 1 ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีคัดเลอก

: ( 201 ดาวน์โหลด )

Tags: